Google Review, My Pham

Đồ ăn ngon. Quán hơi khuất. Thích món gỏi Cá Trê và trà sữa thái xanh.